May 2022

ดาราดังที่ได้รับการยกย่องในเรื่องการปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุมของ LGBTQI

ดาราดังที่ได้รับการยกย่องในเรื่องการปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุมของ LGBTQI

The Star Entertainment Group ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุดในออสเตรเลียในด้านความหลากหลาย LGBTQ โดย Australian Workplace Equality Index (AWEI) The Star เป็นกลุ่มความบันเทิงและการบริการเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับการจัดอันดับ...

Continue reading...